AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE

W związku z realizacją mikroprojektu: nr INT/EK/KAR/1/II/A/0107 pt. „Aktywność inspirowana dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego”, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” zaprasza wszystkich chętnych do zgłoszenia swojego udziału w wydawanej publikacji książkowej z mapami – szlaki rowerowe.

 

Publikacja ta zawierać będzie opisy szlaków, tras i ścieżek rowerowych oraz znajdujących się w pobliżu atrakcji kulturowych, przyrodniczych i turystycznych. Zaproszenie kierowane jest do zarządców atrakcji turystycznych, szlaków, tras i ścieżek rowerowych na terenach powiatu rzeszowskiego, okresu presovskiego i z rejonu pogranicza Polsko Słowackiego łączącego dane obszary.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do dnia 28.02.2019 r.

 

Data dodania: 2019-01-10