DOKUMENTY

W załączeniu przekazuję dokument Statutu Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" oraz prezentację dot. projektu "Aglomeracja 2020 - wizje rozwoju Polskich i Słowackich obszarów funkcjonalnych po 2013 roku".