INFORMACJE O PROJEKCIE

"AGLOMERACJA 2020 – Wizje rozwoju Polskich i Słowackich obszarów funkcjonalnych po 2013 roku".

 

"AGLOMERÁCIA 2020 - vízie rozvoja poľských a slovenských funkčných oblastí po roku 2013".

[ Czytaj więcej ]

GALERIA

AKTUALNOŚCI

Nauka o historii pogranicza polsko-słowackiego przez zabawę!

W dniach 21-22 listopada 2017 r. odbyła się IV wizyta studyjna w ramach projektu "Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści.

Data dodania: 2017-11-27

[ Otwórz ]

Polak Słowak - dwa bratanki!

W dniach 24-25 października 2017 r. odbyła się III wizyta studyjna w ramach projektu "Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści"

Data dodania: 2017-11-13

[ Otwórz ]

Promujemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu!

W dniach 19-20 września 2017 r. odbyła się II wizyta studyjna w ramach projektu "Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści"

Data dodania: 2017-09-25

[ Otwórz ]

Film promujący pogranicze polsko-słowackie już nakręcony!

W ramach realizacji projektu "Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści" powstał film promujący pogranicze polsko-słowackie

Data dodania: 2017-07-28

[ Otwórz ]

[ Zoabcz wszystkie ]