INFORMACJE O PROJEKCIE

"AGLOMERACJA 2020 – Wizje rozwoju Polskich i Słowackich obszarów funkcjonalnych po 2013 roku".

 

"AGLOMERÁCIA 2020 - vízie rozvoja poľských a slovenských funkčných oblastí po roku 2013".

[ Czytaj więcej ]

GALERIA

AKTUALNOŚCI

Promujemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu!

W dniach 19-20 września 2017 r. odbyła się II wizyta studyjna w ramach projektu "Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści"

Data dodania: 2017-09-25

[ Otwórz ]

Film promujący pogranicze polsko-słowackie już nakręcony!

W ramach realizacji projektu "Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści" powstał film promujący pogranicze polsko-słowackie

Data dodania: 2017-07-28

[ Otwórz ]

Za nami pierwsza wizyta studyjna!

W dniach 20-21 czerwca 2017 r. odbyła się I wizyta studyjna w ramach projektu "Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści".

Data dodania: 2017-06-27

[ Otwórz ]

Rusza realizacja projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Data dodania: 2017-04-25

[ Otwórz ]

[ Zoabcz wszystkie ]