INFORMACJE O PROJEKCIE

"AGLOMERACJA 2020 – Wizje rozwoju Polskich i Słowackich obszarów funkcjonalnych po 2013 roku".

 

"AGLOMERÁCIA 2020 - vízie rozvoja poľských a slovenských funkčných oblastí po roku 2013".

[ Czytaj więcej ]

GALERIA

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na rajdy rowerowe!

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” w ramach projektu pn. „Aktywność inspirowana dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polsko – słowackiego” zaprasza na rajdy rowerowe! Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

Data dodania: 2018-09-17

[ Otwórz ]

Rusza realizacja projektu pn. „Aktywność inspirowana dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Data dodania: 2018-07-19

[ Otwórz ]

Regio Resovia – pierwszy tego rodzaju i na taką skalę projekt w kraju!

Wspólnie będziemy wspierać i promować nasz region.

Data dodania: 2018-07-02

[ Otwórz ]

Nauka o historii pogranicza polsko-słowackiego przez zabawę!

W dniach 21-22 listopada 2017 r. odbyła się IV wizyta studyjna w ramach projektu "Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści.

Data dodania: 2017-11-27

[ Otwórz ]

[ Zoabcz wszystkie ]