INNE PROJEKTY

 

 

 

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH

 

FUNDUSZU STUDY TOUR

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe

 


 

Doświadczenia Szwajcarsko – Polskie na rzecz budowania marki regionu”

 

projekt nr: III/FST/1

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

 

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”

 

Termin realizacji: 1.02.2015 – 30.04.2015 r.

 

Kwota dofinansowania: 28 877,45 CHF

 

 

 

CEL PROJEKTU: Bezpośrednim celem projektu było nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych "Aglomeracją Rzeszowską" a Instytutem Turystyki HES-SO Valais Wallis w Sierre.

 

Głównym działaniem projektu było zorganizowanie wizyty study tour do Szwajcarii dla 12 przedstawicieli Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska oraz przedstawiciela przedsiębiorców.

 

 

 

Przedstawiciele samorządów będących członkami Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska wzięli udział w wyjeździe do Szwajcarii, podczas którego mieli okazję zapoznania się z infrastrukturą turystyczną regionu Valais i Vaud oraz z metodami budowania marki regionu na podstawie doświadczeń szwajcarskich. Kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli jednostek samorządowych będący członkami Aglomeracji Rzeszowskiej uczestniczyli w dniach od 13 do 17-go kwietnia 2015 r. w wizycie study tour. Po wyczerpującej podróży do Szwajcarii przedstawiciel Instytutu Turystyki HES-So Valais Wallis oprowadził grupę po mieście Sierre. Spacer zakończył się w Chateau de Villa

zameczku położonym na wzgórzu wśród winorośli gdzie miała miejsce degustacja tradycyjnych regionalnych produktów. W dniu 15 kwietnia w siedzibie Instytutu Turystyki w Sierrre odbyło się seminarium na temat rozwoju turystyki i budowania marki regionu. Punktem kulminacyjnym spotkania było podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy SST Aglomeracja Rzeszowska a Instytutem Turystyki HES –SO Valais Wallis.

 

Ze Sierre grupa wyjechała w kierunku Lozanny podziwiając po drodze uprawy winorośli, dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną w tym źródła geotermalne wLes Bains de Lavey. Po dotarciu do Lozanny w siedzibie Polskiej Misji Katolickiej zorganizowana została kolacja podczas której zaproszeni goście mogli degustować tradycyjne polskie produkty. W ostatnim dniu wizyty odbyło się spotkanie z Sekretarzem Generalnym ICMC Johanem Ketelersem oraz Szefem Programów Europa Wschodnia Andrzejem Sadosiem - przedstawicielami Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji, z którą Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie oraz SPZZOZ Sanatorium w Grórnie realizują wspólny projekt mający na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie opiekunów osób starszych i chorych wymagających stałej opieki. Niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczestników było spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim Księdzem Arcybiskupem Silvano M. Tomasi, który w sposób szczególny angażuje się w realizację tego projektu. Ksiądz Arcybiskup przyjął grupę samorządowców z Podkarpacia z otwartym sercem i niebywałą sympatią.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linki:

 

 

 

www.programszwajcarski.gov.pl

 

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

www.alp-carp.com