AKTUALNOŚCI

Szkolenia na Słowacji

28 października br. rozpoczęliśmy spotkania szkoleniowe z zakresu Unii Europejskiej w Sninie na Słowacji. W ramach projektu, pani Daniela Galandová poprowadziła wykłady dotyczące: polityki spójności Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej oraz nowego wymiaru wdrażania polityk publicznych – o obszarze funkcjonalnym, założeniach oraz mechanizmach funkcjonowania. Trzeciego dnia spotkania, pani Daniela przedstawiła ciekawy wykład na temat programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. W ostatni dzień szkolenia, tj. 31 października, uczestnicy wysłuchali śwetnego wystąpienia na temat partnerstw i programów współpracy transgranicznej – narzędzi tworzenia, zarządzania i realizacji projektów rozwojowych. Wszystkie wystąpienia Pani Danieli wzbudziły olbrzymie zainteresowanie słuchaczy. Natomiast piękna sala konferencyjna oraz pyszna kuchnia w restauracji „Adria” pana Dušana Cicko, w której odbyły się spotkania wywarły bardzo pozytywne wrażenie na uczestnikach szkolenia. 


Zachęcam do obejrzenia galerii zdjęć ze szkolenia oraz do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.

 

Školenia na Slovensku

28. októbra tohto roku sme v Snine na Slovensku začali školiace stretnutia v oblasti Európskej únie. V rámci projektu pani Daniela Galandová viedla prednášky týkajúce sa: politiky súdržnosti Európskej únie v novom finančnom období ako aj novej dimenzie implementácie verejných politik – o funkčnej oblasti, predpokladoch a mechanizmoch fungovania. Na tretí deň stretnutia pani Daniela predstavila zaujímavú prednášku o programoch Európskej územnej spolupráce v novom finančnom období 2014-2020. V posledný deň školenia, tj. 31. októbra, účastníci vypočuli skvely prejav, týkajúci sa partnerstiev a programov územnej spolupráce – nástrojov vytvárania a realizácie rozvojových projektov. Všetky prednášky pani Daniely vzbudili obrovský záujem publika. Zároveň krásna konferenčná miestnosť a skvele jedlo v reštaurácii „Adria“ pána Dušana Cicko, v ktorej sa konali stretnutia, zanechali veľmi pozitívny dojem v účastníkoch školenia..

Odporúčam vám pozrieť sa na fotky zo školenia a oboznámiť sa zo školiacimi materiálmi.

GALERIA

ZAŁĄCZNIKI

Data dodania: 2013-11-18