AKTUALNOŚCI

Projekt "Silne aglomeracje - silne Karpaty"

W dniach 02.12.2021 r, 10.12.2021 r. i 17.12.2021 r. odbyły się  3 z zaplanowanych spotkań zespołu roboczego w Polsce. W spotkaniach wziął udział koordynator projektu, przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia oraz eksperci. Przedstawiciel wykonawcy zadania przypomniał zasady zbierania danych, ich weryfikację i przydatność dla końcowych opracowań eksperckich. 

W trakcie dyskusji omówiono walory kulturowe i zasoby przyrodnicze Aglomeracji Rzeszowskiej: Gminy Boguchwała, Gminy Lubenia, Gminy Świlcza, Gminy Trzebownisko, Gminy Krasne,  Gminy Tyczyn, Gminy Błażowa, Gminy Dynów, Miasta Dynów, Gminy Hyżne i Powiatu Rzeszowskiego.  Prowadzono także dyskusje na temat tworzenia aglomeracji preszowskiej i współpracy w ramach obu aglomeracji. 

 

Opracowała: Ewa Śliwa koordynator projektu

Data dodania: 2021-12-29