AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy

20 marca 2013 roku w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt.: „Aglomeracja 2020 – wizje rozwoju Polskich i Słowackich obszarów funkcjonalnych po 2013 roku” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Tertorialnych "Aglomeracja Rzeszowska".

 

Podpísanie zmluvy

20. marca 2013 roku v Rzeszowe bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu mikroprojektu "Aglomerácia 2013 - vízie rozvoja poľských a slovenských funkčných oblastí po roku 2013", relizovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007 – 2013. Príjemcom projektu je Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" (Združenie územných samospráv "Aglomerácia Rzeszowska").

Data dodania: 2013-06-24