AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie za nami!

W ramach projektu pn. „Silne aglomeracje-silne Karpaty” w  dniach 04.-05.10.2021 r. w Preszowie na Słowacji odbyło się pierwsze z cyklu spotkań ekspertów i przedstawicieli samorządów w ramach realizacji zadania Analiza potencjału markowego aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej (dla zachowania oraz promocji kultury i przyrody pogranicza). W spotkaniu wzięło udział 10 ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie analizy potencjału markowego aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej, w tym zinwentaryzowanie i waloryzację zasobów przyrodniczo-kulturowych.  Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” Lidera projektu, którego reprezentowali Starosta Rzeszowski i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Józef Jodłowski, Wójt Gminy Trzebownisko i Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Lesław Kuźniar  oraz Wójt Gminy Krasne i Członek Zarządu Stowarzyszenia Wilhelm Woźniak. Związek Miast i Gmin Słowacji partnera projektu na Słowacji  reprezentował Dyrektor ZMOS dr hab. Michał Kalinak. Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów słowackich: Primator Miasta Veľký Šariš Viliam Kall, Starosta Gminy Kapušany Slavká Guteková, Starosta Gminy  Malý Šariš Stanislav Mathia. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja-Północ reprezentował Prezes Stowarzyszenia Jozef Polačko, natomiast Euroregion Karpacki z siedzibą w Rzeszowie  Wiceprezes Stowarzyszenia Dawid Lasek. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Stowarzyszenia FEMAN w Koszycach Eduard Buraš.

 

Podczas spotkania zaprezentowano główne cele i założenia projektu oraz zadania, jakie będą realizowane w trakcie jego trwania.

 

Starosta Rzeszowski i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Józef Jodłowski podkreślił, iż ważnym jest, aby w  wyniku realizacji projektu powstały struktury współpracy na poziomie aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej. Jest to istotne z uwagi na potrzebę kontynuacji powyższych działań w dłuższej perspektywie, co powinno przyczynić  się do zmaksymalizowania efektów współpracy. Jedynie wspólne działania pozwolą na zniesienie wszelkich barier uniemożliwiających współpracę. Zapewnią przepływ doświadczeń pomiędzy naszymi regionami, a tym samym będą wspierać działania zmierzające do podniesienia jakości funkcjonowania instytucji samorządowych, ułatwią rozwój turystyki, zapewnią koordynację rozbudowy infrastruktury po dwóch stronach granicy, przyczynią się do kulturowego i edukacyjnego rozwoju regionu, będą skutecznym narzędziem promocji oraz budowy wspólnego produktu - marki karpackiej.  

 

W trakcie pobytu  w Preszowie  delegacja polska  spotkała się także z Primatorką Preszowa Andreą  Turčanová  oraz Konsulem Honorowym RP w Preszowie Janem Hudacky .

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Opracowała: Ewa Śliwa Koordynator projektu

GALERIA

Data dodania: 2021-10-08