AKTUALNOŚCI

Nauka o historii pogranicza polsko-słowackiego przez zabawę!

 

 

Obszar realizacji projektu stanowi wielobarwną mozaikę kulturową, która jest istotnym czynnikiem jego atrakcyjności turystycznej.  Atrakcyjność ta wiąże się ze złożoną historią terenu, wielością grup etnicznych i religijnych zamieszkujących go w przeszłości i obecnie, a także dużym nagromadzeniem obiektów zabytkowych. Do najcenniejszych zabytków materialnych należą dzieła budownictwa drewnianego, mające znaczenie ponadregionalne. Niektóre z nich zostały wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Dlatego na pograniczu polsko-słowackim istnieje potrzeba realizacji wspólnych inicjatyw, które mają służyć promocji potencjału kulturowego tego obszaru np. w ramach projektów
i wydarzeń realizowanych za pośrednictwem funduszy z UE.  Taką inicjatywę podjęło Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” w ramach realizowanego projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści” organizując cykl 4 wizyt studyjnych doceniających dziedzictwo kulturowe pogranicza. W dniach 21-22 listopada młodzież z powiatu rzeszowskiego i miasta Svidnik podczas ostatniej już wizyty studyjnej miała możliwość zwiedzić i pogłębić wiedzę w zakresie bogatej historii zabytkowych, wybranych miast pogranicza słowackiego. Był czas na zwiedzanie, czas na odpoczynek i czas na naukę. Największe wrażenie na zwiedzających zrobiło Bardejowskie Stare Miasto, Bardejowskie Kupele i Muzeum Wojny w Svidniku.

Nauka przez zabawę jak się okazuje przyniosła najlepsze efekty edukacyjne. W trakcie części wykładowej odbył się konkurs na najlepszą inscenizację wybranej przez organizatora legendy. Zdecydowano się na legendę „ O Zbóju Ugarku”, ponieważ Karpaty to region tajemniczy, owiany licznymi legendami, z których ogromna część poświęcona jest postaciom zbójników. Młodzież z 3 szkół z Dynowa, z Tyczyna i ze Svidnika dokonywała prezentacji według swoich scenariuszy i interpretacji tekstu. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy włożyli wiele pracy, aby się do niego przygotować i wystąpić. Na koniec komisja konkursowa oceniła poszczególne wystąpienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali ex aequo pierwsze miejsce za włożony wysiłek, pomysłowość, scenografie i stroje. Podczas konferencji uczestnicy mogli również posłuchać od ekspertów wiele ciekawych innych legend i opowieści związanych z naszym regionem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2017-11-27