AKTUALNOŚCI

Konferencja zamykająca projekt

23 maja br. w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyła się Konferencja Zamykająca projekt „Aglomeracja 2020 – wizje rozwoju Polskich i Słowackich obszarów funkcjonalnych po 2013 roku”.

 

Głównym tematem konferencji było zaprezentowanie i uroczyste przyjęcie dokumentu „Strategia Współpracy Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Rzeszowskiej i Kraju Preszowskiego na lata 2014 – 2020”. Po powitaniu gości oraz wygłoszeniu słowa wstępnego przez Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” pana Józefa Jodłowskiego, głos zabrała Koordynator projektu, Pani Lucyna Sokołowska. Przedstawiła pokrótce wszystkie etapy realizacji projektu. Poinformowała także  tym, że wszystkie wskaźniki produktów i rezultatów projektu, zawarte we wniosku o przyznanie dofinansowania zostały zrealizowane. Następnie Pan Wojciech Goleman zaprezentował dokument Strategii. Głos zabrał również nasz ekspert, Pan Krzysztof Kaszuba oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Pan Dawid Lasek. Punktem kulminacyjnym było podpisanie porozumienia o współpracy rozwojowej pomiędzy wszystkimi samorządami członkowskimi Aglomeracji Rzeszowskiej oraz Miastem Snina i Svidnik na Słowacji, reprezentowanymi przez Wójtów i Burmistrzów.

 

Wszystkim samorządom, które wzięły udział w projekcie „Aglomeracja 2020 – wizje rozwoju Polskich i Słowackich obszarów funkcjonalnych po 2013 roku” serdecznie dziękujemy!

 

 

GALERIA

ZAŁĄCZNIKI

Data dodania: 2014-05-26