AKTUALNOŚCI

Rusza realizacja projektu pn. „Aktywność inspirowana dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego”

Partner Wiodący - Wnioskodawca: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”

Partner Projektu: Miasto Świdnik

Strona www Partnera Projektu: www.svidnik.sk

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.04.2019 r.

Całkowita wartość projektu (100%): 54 679,65 €

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 46 477,70 €

 

Jest to projekt wpisujący się w oś priorytetową „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Celem mikroprojektu jest stworzenie warunków dla mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego do aktywnego i częstego przebywania w środowisku przyrodniczym oraz wzrost liczby mieszkańców zainteresowanych odbywaniem wycieczek rowerowych.

 

Mikroprojekt zakłada realizację dwóch zadań:

  1. Organizacja rajdu rowerowego szlakiem pogranicza.
  2. Wydanie publikacji książkowej z mapami dotyczącymi szlaków rowerowych.

 

Zadanie nr 1 polega na organizacji na terenie Polski i Słowacji w okresie od września do października 2018 r. czteroodcinkowego rajdu rowerowego szlakiem pogranicza polsko-słowackiego. Każdy z zaplanowanych odcinków średnio będzie miał długość ok. 50 km. Rajd rowerowy jest zaplanowany na następujących trasach: Przemyśl – Dynów, Dynów – Sanok, Sanok – Ustrzyki Dolne, Stara Lubovna – Bardejov. Zadanie nr 2 polega na wydaniu publikacji – przewodników opisujących szlaki, trasy i ścieżki rowerowe oraz istniejące w ich pobliżu atrakcje turystyczne – odpowiednio dla powiatu rzeszowskiego i preszowskiego oraz na obszarze w kierunku granicy polsko-słowackiej. Publikacja będzie wydana w języku polskim i słowackim. Przewodniki będą uzupełnione mapami powiatu rzeszowskiego i preszowskiego z naniesionymi na nich trasami rowerowymi.

 

Zapraszamy do śledzenia relacji z działań projektu.

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2018-07-19