AKTUALNOŚCI

Rusza realizacja projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści”

Główną ideą projektu jest rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Poszczególne działania projektu będą skierowane na zwiększenie świadomości młodzieży i samorządowców jako głównych odbiorców o dziedzictwie kulturowym pogranicza polsko-słowackiego oraz wzmocnienie relacji pomiędzy polską i słowacką społecznością. Będzie to możliwe do osiągnięcia dzięki założonej w projekcie organizacji 4 dwudniowych wyjazdów studyjnych wzbogaconych o konferencje tematyczne na temat roli  legend i opowieści w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Dodatkowy atut oraz trwałość projektu zapewni zaplanowany do produkcji film prezentujący architektoniczne zabytki pogranicza polsko-słowackiego. Pozwoli przybliżyć historie pokazanych w nim miejsc wraz ze związanymi z nimi legendami.

 

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”

Partner Projektu: Miasto Świdnik

Realizacja projektu: od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Całkowita wartość projektu (100%): 51 326,67 EUR

Kwota dofinansowania z EFRR (85%): 43 627,66 EUR

 

Zapraszamy do śledzenia relacji z działań projektu.

 

Logotyp

Data dodania: 2017-04-25